Aadress: J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn | Tel: 6 009 349 | Faks: 6 009 350 | E-post: info@epkk.ee

Partnerid


Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium www.agri.ee 

Eesti Maaülikool www.emu.ee

Jõgeva Sordiaretuse Instituut www.sordiaretus.ee

Eesti Maaviljeluse Instituut www.eria.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutus www.mes.ee

Tallinna Tehnikaülikooli Toiduainete Instituut www.ti.ttu.ee
 
Põllumajandusamet http://www.pma.agri.ee

Veterinaar- ja Toiduamet www.vet.agri.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet www.pria.ee

Taimetoodangu Inspektsioon www.plant.agri.ee

Maamajanduse Infokeskus www.maainfo.ee

Eestimaa Talupidajate Keskliit www.taluliit.ee

Aiandus.ee www.aiandus.ee

Eesti Tõuloomakasvatuse Liit www.etll.ee

Eesti Kaupmeeste Liit www.kaupmeesteliit.ee

Eesti Konjunktuuriinstituut www.ki.ee

Eesti Põllumajandusmuuseum www.epm.ee

Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus www.pikk.ee
 
Mahepõllumajanduse keskkond maheklubi.ee


Prindi

Toidumärgid

TMTEM


http://www.epkk.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7130/EP_2014_valimised_FINAL.pdf

 http://www.epkk.ee/aasta_pollumees/esita_kandidaat
http://www.pria.ee/ 
http://www.emu.ee/

 http://www.pikk.ee/ 

 maaleht.gif

 www.eestitoit.ee

www.kodukant.ee 
 

 


 

 


Nädala toode

 
Lõuna Pagarid - Linakuklike

http://www.tradewithestonia.com/?utm_source=epkk&utm_medium=banner&utm_campaign=static

www.fumiteam.ee

Faminer

http://www.glimstedt.ee/ritused/keskkonnaseminaride-sari-kuidas-jda-ellu-ha-karmistuvates-tingimustes/3279

http://www.tallinnbekkerport.com/

 http://www.harjuelu.ee/aastavakk2014/